domingo, 9 de noviembre de 2008

Castañas

O magosto, festa da exaltación castañeira. Xuntanza ó redor dunha fogueira, ou no seu defecto un braseiro. Ocasión para compartir historias, probar as bebidas espirituosas (todo coa idea de non pasar frio, porque un magosto de interior só é unha xuntanza).


O seu orixen ven das ceremonias Celtas (festa do samahaim), xa que non tiñan templos: celebraban as suas ceremonias no claro dun bosque. Quen non acudía (a asistencia era obrigatoria) corria o risco de perde-la razón.


Polas mismas datas os romanos celebran as saturnales. O mundo dos espíritus entreabriase e saían persoaxes de pesadelos, as almas tenues, os corpos que foran enterrados e as sombras.


El magosto, fiesta de la exaltación de las castañas. Reunión al rededor de una hoguera, o en su defecto un brasero. Ocasión para compartir historias, probar las bebidas espirituosas (todo con idea de no pasar frio, porque un magosto de interior solo es una reunión).

Su origen viene de las ceremonias Celtas (fiesta del samahaim), ya que no tenían templos: celebraban sus ceremonias en el claro de un bosque. Quien no acudía (la asistencia era obligatoria) corria el riesgo de perder la razón.

Por las mismas fechas, los romanos celebraban las saturnales. El mundo de los espíritus se entreabría y salían personajes de pesadilla, las almas tenues, los cuerpos que habían sido enterrados y las sombras.

No hay comentarios: